ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ให้ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565
By : สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 335   

เอกสารแนบ 1.   แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ให้ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 [20220719110917.pdf]

         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator