เทศบาลตำบลป่าตาล
ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล"ประจำปี 2565
By : สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 294   

เอกสารแนบ 1.   สารรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2565 [20220426151714.pdf]


เอกสารแนบ 2.   สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" 24 เมษายน 2565 [20220426151715.pdf]

         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator