เทศบาลตำบลป่าตาล

นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 089-8500361

นางสาวนภาพร อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 089-8997832

นางศรีวรรณ ประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-8509318

นายประจันทร์ อินทวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 098-8508487

นางศิริลักษณ์ สวนดอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 093-1375044

นายสุรกิจ มะโนชัย
อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
เบอร์โทร : 089-8509254
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 6 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator