เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 107 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (16)

ราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (16)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่าง บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (15)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (15)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (18)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนั่น นันต๊ะราช บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (21)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายดา อินปันส่วน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (15)

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 14/9/2565
Read (17)

ราคากลางโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 13/9/2565
Read (12)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 13/9/2565
Read (12)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 8/7/2565
Read (105)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/7/2565
Read (101)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)...


โดย กองคลัง
Post Date 11/4/2565
Read (196)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 4/4/2565
Read (227)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 1/4/2565
Read (221)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงเแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 18/3/2565
Read (225)

ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 18/3/2565
Read (229)

ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองคลัง
Post Date 2/3/2565
Read (226)

ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองคลัง
Post Date 1/2/2565
Read (259)

ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองคลัง
Post Date 1/2/2565
Read (265)

จำนวนข่าวทั้งหมด 107 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator