เทศบาลตำบลป่าตาล

วัดป่ายาง
พระอธิการกัน กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัด
         วัดป่ายาง ตั้งอยู่บ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ และกุฎิ มีพระธาตุเก่าแก่มาแต่โบราณ ปัจจุบันนี้เรียกว่า พระธาตุป่ายาง วัดป่ายาง มีอายุหนึ่งพันกว่าปี และมีบ่อน้ำพันปีที่อยู่ในวัดแห่งนี้         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator