นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นายกรวิทย์ สุทธิแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1


สายด่วน
0840637614

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายเจริญทัพย์ ปัญญาไว
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องขุ่น หมู่. 6


สายด่วน
082-6731482

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดแสงเมืองมา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มตัดเย็บบ้านห้วยห้อม

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 10/3/2566 Read (29)

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เลือกตั้งสภานักเรียน...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 10/3/2566 Read (16)

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนร่วมงานนมัสการพระธาตุขุนตาล...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 6/3/2566 Read (30)

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาล 14 หมู่บ้าน ร่วมงานนมัสการพระธาตุขุนตาล ประจำปี 2566 (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ณ พระธาตุขุนตาล เพื่อเป็นการสืบทอดศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 6/3/2566 Read (6)

วันพฤหัสบดี ที่ 2 และวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 งานเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.6...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 2/3/2566 Read (18)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลป่าตาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 27/2/2566 Read (23)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาล โดยก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีลเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้านท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ จำนวน 8 ป้าย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 27/3/2566 Read (5)

 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาล โดยก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีลเส้่นทางการท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้ายท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้จำ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 21/3/2566 Read (13)

 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ21-017 สายบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/3/2566 Read (18)

 
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ21-017 สายบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/3/2566 Read (15)

 
ร่างประกาศโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/3/2566 Read (10)

 
ร่างประกาศโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ21-017 สายบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 2/3/2566 Read (24)

 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ21-017 สายบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 24/2/2566 Read (25)

 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 21/2/2566 Read (27)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาล โดยก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีลเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้ายท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ จำนวน 8 ป้าย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 27/3/2566
2 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาล โดยก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีลเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้ายท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ จำนวน 8 ป้าย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 27/3/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารว่าง ตามโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ (เปิดบ้านวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารว่าง ตามโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ (เปิดบ้านวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2566
6 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาล โดยก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีลเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้ายท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ จำนวน 8 ป้าย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/3/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถขนย้ายดินดำ เพื่อปรับถมถนนพื้นที่การเกษตรถนนสายบ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย R3A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/3/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดสถานที่พิธีเปิด ตามโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ต่อสาธารณชนกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารว่าง ตามโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ (เปิดบ้านวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
10 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ21-017 สายบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13-บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 15/3/2566

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176 ต่อ 107

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
3.236.209.138
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 10ip
เดือนนี้ 1410ip
ปีนี้ 4493ip
ทั้งหมด 241066ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.47)
วันนี้ เวลา 02.08.17 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator