นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นายปิยะ คำดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1


สายด่วน
0970430273

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายสมชาย เทพศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่. 9


สายด่วน
086-9188262

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดห้วยห้อม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o6 Q&A
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 20/2/2567 Read (161)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 20/2/2567 Read (149)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 20/2/2567 Read (119)

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายผู้ปฏิบัติที่ว่าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 15/2/2567 Read (61)

เทศบาลตำบลป่าตาล ขอความร่วมมือรณรงค์ หยุดเผา ระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 15/2/2567 Read (56)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โฮงเฮียนผู้สูงวัยตำบลป่าตาล ประจำปี 2567 นายจำนงค์ มินทขัติ นา...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 14/2/2567 Read (48)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดงานกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวถนนคนเดินตำบลป่าตาล มีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักปลอดสารพิษ อาหาร และมีกิจกรรมการออกกำลังกายรวมพลคนรักสุขภาพแม่บ้านตำบลป่าตาล กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กแ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 14/2/2567 Read (46)

ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 9/2/2567 Read (56)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 14 และประชาชนตำบลป่าตาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประชาชนตำบลป่าตาล ประจำปี ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 9/2/2567 Read (59)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมออกกำลังกาย ณ ศูนย์สุข...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 7/2/2567 Read (60)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลป่าตาล พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ตลาดนัดท้องถิ่น...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 6/2/2567 Read (64)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยหัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรม วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2024 “สืบชะตาป่าส้มแสง” ป่าชุ่มน้ำ แม่น้ำอิง ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 2/2/2567 Read (67)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 22/2/2567 Read (50)

 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 16/2/2567 Read (49)

 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 5/2/2567 Read (70)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 9/1/2567 Read (101)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 11/10/2566 Read (251)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/7/2566 Read (275)

 
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 2/6/2566 Read (268)

 
ประกาศประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ ๘ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2566 Read (2022)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวัน เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค-8180 เชียงราย รหัสพัสดุ 019 57 0001 ของเทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมระบบเบรก รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 1946 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเทศบาลตำบลป่าตาล 14 หมู่บ้าน ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/2/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/2/2567

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176 ต่อ 107

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
3.236.145.153
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 23ip
เดือนนี้ 23ip
ปีนี้ 7470ip
ทั้งหมด 269910ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.74)
วันนี้ เวลา 02.45.38 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator