นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นายเอกรัตน์ รู้ทำนอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2


สายด่วน
0993706337

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นางวริยา ทองเอก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่. 11


สายด่วน
083-0253386

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดป่าตาลใต้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทำที่นอน

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o6 Q&A
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ สำหรับประชาชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 12/6/2567 Read (6)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 12/6/2567 Read (3)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 7/6/2567 Read (203)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2567 โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา /ปลัดเทศบาล/ พนักงานเทศบาล ณ บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังห...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 31/5/2567 Read (50)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / พนักงานเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 31/5/2567 Read (50)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมโฮงเฮียนผู้สูงวัยตำบลป่าตาล เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พบปะกับนักเรียนผู้สูงวัย กิจกรรมการออกกำลังกาย นายหาญศ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 30/5/2567 Read (58)

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 28/5/2567 Read (91)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 24/5/2567 Read (824)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 24/5/2567 Read (330)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด ออกปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างถนนบริเวณพื้นที่ตำบลป่าตาล ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 23/5/2567 Read (68)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำความสะอาด บริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 22/5/2567 Read (164)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟกิ่ง บริเวณบ้านป่าตาลใต้ หมู่ 4 และบ้านป่าตาลใหม่ หมู่ 10 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 21/5/2567 Read (79)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดบริหารด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาล ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการ จำนวน 53 ราย ทางเทศบาลได้ช่วยเหลือเบื้องต้นและจัดผู้ดูแล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 20/5/2567 Read (84)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลการพิจารณาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 28/5/2567 Read (62)

 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 15/5/2567 Read (95)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 19/4/2567 Read (235)

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/3/2567 Read (277)

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 22/2/2567 Read (449)

 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 16/2/2567 Read (345)

 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 5/2/2567 Read (344)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 9/1/2567 Read (397)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารประชาคม ชั้น 2 เทศบาลตำบลป่าตาล จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายร่องตาล) บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527 เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตำบลป่าตาล ประจำปี 2567 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 9907 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลใต้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2567

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176 ต่อ 107

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
100.28.2.72
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 32ip
เดือนนี้ 1581ip
ปีนี้ 20544ip
ทั้งหมด 282984ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.72.166)
วันนี้ เวลา 01.12.30 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator