นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นางณิชารีย์ พุทธทองศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วน
0814842182

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายชิต วรรณสอน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าตาลกลาง หมู่. 3


สายด่วน
082-0346320

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

ทุ่งทานตะวันบานริมหาดแม่อิง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเทปล่อน

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ...

ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 28/11/2566 Read (18)

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ...

ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 27/11/2566 Read (20)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (สภาเทศบาล) โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 24/11/2566 Read (18)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล ได้รับแจ้งจากอำเภอขุนตาล เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินงานโครงการ “สืบสานตำนานยี่เป็งลอยกระทง 4 ชาติ ประทีปบ้านล้านดวง” ประจำปีงบป...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 24/11/2566 Read (21)

เทศบาลตำบลป่าตาลโดยงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าตาล ประชาสัมพันธ์เรื่องสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) และในปี 2566 ได้กำหนดจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกในหัวข้อ “เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 23/11/2566 Read (22)

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมออกกำลังกาย โดยทีมสร้างสุขเทศบาลตำ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 22/11/2566 Read (21)

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุนตาล และงานฝ่ายปกครอง ร่วมกิจกรรม ปล่อยแถว และตั้งจุดตรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 22/11/2566 Read (21)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 20/11/2566 Read (156)

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมกิจกรรมช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และออกกำลังกาย กับนักเรียนสูงวัย แล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 16/11/2566 Read (30)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 13/11/2566 Read (98)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุนชน ครั้งที่ 36/2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 10/11/2566 Read (290)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมออกกำลังกาย (โดยทีมสร้างสุขเทศบาลตำบลป่าตาล) ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 8/11/2566 Read (49)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 11/10/2566 Read (68)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/7/2566 Read (116)

 
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 2/6/2566 Read (135)

 
ประกาศประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ ๘ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2566 Read (1851)

 
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายบ้านห้วยห้อม – น้ำอิง ป่าข่าหมู่ที่ ๘ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2566 Read (167)

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนตำบลป่าตาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 21/4/2566 Read (213)

 
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่-12 เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 20/4/2566 Read (159)

 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 20/4/2566 Read (208)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมเวที บริเวณศูนย์สุขภาวะ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/11/2566

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176 ต่อ 107

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
44.220.249.141
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 98ip
เดือนนี้ 298ip
ปีนี้ 22762ip
ทั้งหมด 259335ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.35)
วันนี้ เวลา 21.13.01 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator