1.) คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.) การขอใบอนุญาต/ต่อใบ อนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.) กองคลัง
4.) กองการศึกษาฯ
5.) งานบริการอื่น ๆ
6.) แผนผังขั้นตอนการยื่นอนุญาตก่อสร้างอาคาร
7.) คู่มือประชาชน (4)
8.) คู่มือประชาชน (5)
9.) คู่มือประชาชน (6)
10.) คู่มือประชาชน (7)
11.) คู่มือประชาชน (8)
12.) คู่มือประชาชน (9)
13.) คู่มือประชาชน (10)
14.) คู่มือประชาชน (11)
15.) คู่มือประชาชน (12)
16.) คู่มือประชาชน (13)
17.) คู่มือประชาชน (14)
18.) คู่มือประชาชน (15)
19.) คู่มือประชาชน (16)
20.) คู่มือประชาชน (17)
21.) คู่มือประชาชน (18)
22.) คู่มือประชาชน (19)
23.) คู่มือประชาชน (20)
24.) คู่มือประชาชน (21)
25.) คู่มือประชาชน (22)
26.) คู่มือประชาชน (23)
27.) คู่มือประชาชน (24)
28.) คู่มือประชาชน (25)
29.) คู่มือประชาชน (26)
30.) คู่มือประชาชน (27)
31.) คู่มือประชาชน (28)
32.) คู่มือประชาชน (29)
33.) คู่มือประชาชน (30)
34.) คู่มือประชาชน (31)
35.) คู่มือประชาชน (32)
36.) คู่มือประชาชน (33)
37.) คู่มือประชาชน (34)
38.) คู่มือประชาชน (35)
39.) คู่มือประชาชน (36)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator