1.) ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2.) ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
3.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน 2-2563
4.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รอบการประเมิน 2-2563
5.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน 1-2563
6.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1-2563
7.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานของพนักงานครู
8.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล (เพิ่มเติม) 2562
9.) ประกาศจำนวนวันลา การมาสาย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator