วัดเขาแก้วอภัย
พระอธิการสัมฤทธิ์ ปสนฺนจิตฺโต เจ้าคณะตำบลป่าตาล เจ้าอาวาสวัด 
         วัดเขาแก้วอภัย ตั้งอยู่บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ ๑ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดดอย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฎิ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย และพระพุทธรูปทองสำริด สมัยเชียงแสน         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator